OFitzpatrick2011OandEm2012FisherTwins2013VSegMaternity2013BabyAMoreno2013_webBabyAMoreno2014ValentineCaseCakeSmashJayden2014EtrevinoMontiNewbornNajwaBaby2013jude2ndBday2015JenMarkBaby2015MarthaNB2016KarleyBaby2016DCakeSmash2016Sheila_BabyAnnounceMirababy2017ClaraNB2017AngGil2017Clara 1 yearSarahAllen2018Judah1BDay2018JudahBdayParty2018DesMaternity2022ValVicMaternity2022DesSteve Baby 2022Teddy_CakeSmash_17-Apr-22Baby Jacob